hàng hot

3,480,000

Bộ vi xử lý Intel

INTEL PENTIUM DUAL CORE G2030

1,250,000
250,000

Bộ vi xử lý Intel

INTEL PENTIUM G3220

1,250,000

Bộ vi xử lý Intel

INTEL PENTIUM DUAL CORE G2130

1,485,000

Thiết bị lưu trữ

TRANSCEND STOREJET M3 500G 2.5inch

1,350,000

Mainboard

MSI G41M-P26

1,280,000